psihologică, pastorală, juridică, economică, educaţională ş.a.;

consilierea psihopedagogică 

reprezintă un demers calificat,organizat pe principii ştiinţifice, ce permite acordarea uneiasistenţe de specialitate acelor persoane implicate în procesuleducaţional (elevi, studenţi, cadre didactice, părinţi, diriginţi,directori de instituţii educaţionale), care întâmpină anumitedificultăţi (Dumitriu, Gh., Dumitriu, C., 2003, p. 192);

orientarea şcolară şi profesională 

vizează dezvoltarea personală şi înzestrarea elevilor cu cunoştinţele şi abilităţile necesare pentrumanagementul propriului traseu educaţional şi profesional (Lemeni,G., Miclea, M., 2004, p. 11); este, în fond, un proces de pregătireşi îndrumare a elevilor către discipline şi domenii potrivitestructurii de personalitate a acestora.

2.

Consilierea psihopedagogică. Caracteristici, fundamente, obiective, conţinuturi, metodologiespecifică

Consilierea psihopedagogică vizează dimensiunea de prevenire atulburărilor emoţionale şi comportamentale, pe cea a dezvoltăriipersonale şi a rezolvării de probleme cu care elevii, în special, seRelated news

Vero moda vestjes
New hampshire coop antiques
To kill a mockingbird questions chapter 1-4 math
Jquery redirect with json data type
Student director ran online quest underground
Para que sirve el medicamento somatropina
Virus informatique avril 2019
Diniz esteves enterprises ltd accommodations
Bureau bibliotheque scolaire kaysersberg high school